Finantsaruanded

Seotud terminid: aastaaruanne; Välised auditid; Bilansiaruanne; Rahavoogude aruanded; Kasumiaruanded ...

Diskonteeritud rahavoog

Diskonteeritud rahavoogude (DCF) analüüs on meetod, mille abil saab kindlaks teha, mida ettevõte täna oma sularaha tootluse valguses väärt on. Ettevõtet ostvad inimesed kasutavad seda regulaarselt. See põhineb rahavoogudel, kuna ettevõtte tulevane rahavoog liidetakse. Seda nimetatakse...

Sularaha ümberarvestamise tsükkel

Sularaha konverteerimistsükkel (CCC) on väikeettevõtete likviidsuse põhinäitaja. Sularaha ümberarvestustsükkel on päevade arv, mis jääb tooraine või edasimüüdava kauba eest tasumise ja sellest toorainest valmistatud või edasimüügiks ostetud kauba müügist saadud raha kättesaamise vahele. Lisaks ootavad teid ...

Kasumi määr

Seotud terminid: finantsnäitajad ...

Reklaami eelarve

Näpunäiteid eelarve koostamise ja läbirääkimiste pidamise kohta, lisaks reklaamitööriistad.